Over BredeKop Wind

BredeKop Wind bvba heeft zich als doel heeft gesteld de productie van hernieuwbare energie, en dan vooral windenergie, mogelijk te maken in de omgeving van Overmere (Berlare), Zele, Lokeren en Kalken (Laarne).

De initiatiefnemers zijn beroepsmatig actief in milieuzorg, rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie en zijn overtuigd van de noodzaak om in Vlaanderen een belangrijk deel van de energievoorziening te verzekeren door middel van windenergie.

Op dit ogenblik zijn drie windturbines ten zuiden van de E17 vergund. Twee van deze windturbines bevinden zich op grondgebied Zele , één op grondgebied Berlare. De bouw van de windturbines is gepland voor zomer 2012.

De financiering van de windturbines gebeurt in samenwerking met Wase Wind cvba. We willen immers iedereen de mogelijkheid geven mee te participeren in de eigen energievoorziening door het aankopen van één of meerdere (max 5) aandelen, en mee te delen in de opbrengsten.

Participatie in het windpark Bredekop kan enkel via Wase Wind cvba.
U kan intekenen op een aandeel Wase Wind cvba , op voorwaarde dat u ook een contract tekent voor afname van Wase Windstroom. Wase Wind cvba heeft hiervoor zijn leveringsgebied uitgebreid naar het Scheldeland (Dendermonde, Zele, Berlare, Wichelen, Hamme, Laarne, Lochristi, Waasmunster)

Een aandeel Wase Wind cvba kost 248 € + 7 € inschrijvingsgeld = 255 €. Het dividend wordt berekend a rato van het aantal volledige maanden, dat het aandeel in het bezit is van de coöperant, vóór de afsluiting van het boekjaar.

U tekent in door per gewenst aandeel (max 5) 255 € te storten op rekening 737-0161643-84 (IBAN: BE03 7370 1616 4384 BIC/SWIFT: KREDBEBB) van WASE WIND CVBA, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas, met vermelding van naam en voornaam van de titularis en het volledige adres. Uw bankuittreksel geldt als voorlopig bewijs van participatie.

Meer info : http://wasewind.be/Participeren.htm

Hebt u nog vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren

 samen zorgen voor energie

 

 
BredeKop Wind bvba – Samelstraat 21A te 9170 Sint-Gillis-Waas - BE 0896.246.841 - info@bredekopwind.be